Z czasownikami, słowo „nie” piszemy oddzielnie (np. nie chodzę, nie biegam, nie niosą).

Wyjątek stanowią tutaj czasowniki, które tak naprawdę utworzone zostały od rzeczowników z przedrostkiem „nie” – na przykład słowo „niewolić” (które utworzone zostało od rzeczownika „niewola”) albo słowo „niepokoić” (które utworzone zostało z kolei od rzeczownika „niepokój”)

Słowo niedosłyszeć można z kolei zapisywać na dwa różne sposoby – w zależności od jego znaczenia:
Razem – w przypadku gdy chodzi o osobę słabo słyszącą (np.: pacjent niedosłyszy już od dłuższego czasu)
Osobno – gdy chodzi o chwilową sytuację (np.: sekretarka nie dosłyszała telefonu)