W tego rodzaju sytuacjach, wyraz „nie” zapisujemy razem z reszta słowa. Przykładem mogą być tutaj takie wyrazy jak: nieswój, nieagresja, nieborak, niechrześcijanin.
W przypadku gdy słowo „nie” zapisujemy wspólnie z jakąś nazwą własną, piszemy je z łącznikiem: na przykład: Nie-Polak, nie-Warszawa, nie-Bałtyk.
Nieco inaczej wygląda jednak już ta sytuacja w tak zwanych zdaniach przeciwstawnych. Piszemy w nich oddzielnie.
Na przykład: Nie kubek, ale szklanka , nie pisak tylko ołówek, itp.