Nie piszemy rozłącznie, z wyrazami takimi jak na przykład: brak, można, potrzeba, trzeba, warto, wiadomo, wolno, gdyż są to właśnie wyrazy o znaczeniu czasownikowym.
Przykłady: nie brak, nie warto, nie potrzeba itp.