• Wówczas, gdy możemy wymienić literę na „Sz”
    Przykładem mogą być takie wyrazy jak: maluch (wymienia się na maluszek), miech (mieszek), puch (puszek), suchy (susza), zachód (zaszło) itp.

Kiedy piszemy CH

  • Ch piszemy zawsze na końcu wyrazu np: brzuch, ruch, zuch (wyjątkiem jest tutaj druh)
  • W końcówce liczby mnogiej, rodzaju męskiego, również piszemy „ch” (np. ojcach, uczniach itp.)
  • Ch występować będzie po literze „S” – przykłady: schlebiać, schamieć, schować, schadzka itp.
  • Ch znajdziemy w wyrazach zaczynających się od chl, chł, chrz, chw (na przykład: chłop, chleb, chrzan, chwalić, chłodny itp.)
  • W niektórych słowach obcego pochodzenia (np. Chiny, architektura, wachta itp. )
  • W niektórych innych przypadkach (chrust, chrapać, chodzić, chomik itp.)