Kiedy piszemy je razem?

 • W przypadku gdy mamy do czynienia z osobowymi formami czasowników: jak na przykład: „poczekałbym”, „dałbym”, „wziąłbym”, „zrobiłbym”, „rozwiązałbym”
 • Również w przypadku, gdy czasowniki w formie osobowej, użyte zostały w formie bezosobowej: na przykład: „wypadałoby uścisnąć rękę”, „wydawałoby się, że wrogowie nie zaatakują”
 • Z partykułami (częściami mowy wzmacniającymi dane słowo), również piszemy je razem.
  Przykłady:  „bodajbym, gdzieżbyś, jakżebyście, obyśmy”
 • Z większością spójników ( na przykład takimi jak: „ażbym”, „anibyś”, „jednakby”, „skorobyśmy”)
 • W wyrazach porównawczych, jak na przykład: „uciekali, jakby ich cała armia goniła”, „drewniany – niby statek”


Kiedy piszemy je osobno?

 • W sytuacji, gdy tego rodzaju wyrażenia występują po bezosobowej formie czasownika.
 • Na przykład:  „zaprosić byśmy mogli was do środka”
 • W wyrazach o funkcji czasownikowej, trzeba, warto, wolno, można, niepodobna,
  „Trzeba by to zrobić”, „można by go zapytać”
 • Po formach bezosobowych zakończonych na „no”, oraz „to” jak na przykład:
  „zamknięto by okna”, „zrobiono by miejsce”
 • Po wyrazach takich jak: powinien, winien:
  „Powinni byśmy zrobić to szybko”
 • Osobno piszemy także po rzeczownikach, przymiotnikach, przysłówkach itp.:
  „Ładny by mógł być tutaj ogród”, „łopaty by chyba nie złamał” itp.