Ó z kreską, kiedyś służyło do opisania miejsca, w którym używa się podwójnego „o” (kiedyś nie mówiono bowiem krów, ale właśnie kroow.) Obecnie, litera ta, jest nadal używana, choć w mowie, nie różni się ona praktycznie niczym od zwykłego u. W jakich sytuacjach zapisywać będziemy więc dane słowo przez ó z kreską, a w jakich przez zwykłe u otwarte?