Z liczebnikami wyraz „nie” piszemy rozłącznie
Przykład: nie jeden, nie trzech, nie pięciu, nie trzydziestu
Wyjątek stanowić może czasami słowo niejeden.