W obu tych przypadkach, słowo „nie” piszemy oddzielnie.
Zaimki: nie ja, nie ty, nie mój, nie twój, nie wszyscy, nie żaden
Wyrażenia przyimkowe: nie z papieru, nie wzdłuż ściany, nie przy murze, nie u ciebie, itp.