• Nie z przymiotnikami w stopniu równym piszemy zazwyczaj łącznie:
    Nieładny, niedobry, nieciekawy
  • W stopniu wyższym i najwyższym piszemy już jednak zazwyczaj rozdzielnie: na przykład: nie lepszy, nie najlepszy, nie najciekawszy
    Istnieje tutaj jednak wyjątek: stanowią go mianowicie te przymiotniki, które już po dodaniu słowa „nie” tworzą wyraz przeciwstawny do pierwotnego ( a nie tak jak w innych przypadkach – po prostu wyraz stanowiący zaprzeczenie poprzedniego)
    Przykłady: niedołężny, niedołężniejszy, najniedołężniejszy, niegrzeczny, niegrzeczniejszy, najniegrzeczniejszy.