W jakich sytuacjach pisać będziemy „Rz” ? Jedna z zasad mówi, że między innymi wówczas, gdy słowo to możemy wymienić na przykład na wyrazy z literą r. Przykładem może tutaj być słowo: dworzec ( od dworca), kurzy (od kura), mierzyć (od miara) itp.
Rz zapiszemy w słowach, które posiadają takie końcówki jak: -arz, -mierz, -mirz, -erz. Przykładem mogą być nazwy różnych zawodów (tokarz, ślusarz, dekarz) ale także takie słowo jak kroplomierz itp.
Wyjątkiem są tutaj takie słowa jak na przykład instruktaż, masaż, lemiesz.
Rz używać będziemy także po literach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w
Przykłady: brzydota, grzech, dojrzały
Rz używamy również w sytuacjach gdy obowiązuje pisownia historyczna (dawne, przyjęte wcześniej, związane z językiem ustalenia). (np. orzech, rzeka, jarzębina)