• W jakich sytuacjach pisać będziemy „Rz” ?  Jedna z zasad mówi, że między innymi wówczas, gdy słowo to możemy wymienić na przykład na wyrazy z literą r. Przykładem może tutaj być słowo: dworzec ( od dworca), kurzy (od kura), mierzyć (od miara) itp.
  • Rz zapiszemy w słowach, które posiadają takie końcówki jak:  -arz, -mierz, -mirz, -erz. Przykładem mogą być nazwy różnych zawodów (tokarz, ślusarz, dekarz) ale także takie słowo jak kroplomierz itp.
    Wyjątkiem są tutaj takie słowa jak na przykład instruktaż, masaż, lemiesz.
  • Rz używać będziemy także po literach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w
    Przykłady: brzydota, grzech, dojrzały
  • Rz używamy również w sytuacjach gdy obowiązuje pisownia historyczna (dawne, przyjęte wcześniej, związane z językiem ustalenia). (np. orzech, rzeka, jarzębina)